Dostawa i zwroty

Dostawy

Dostawa jest realizowana jedynie na terenie Polski i jest realizowana dla wygody Zamawiającego poprzez firmę kurierską DPD.
Firma kurierska DPD:

• Pobranie – 19 zł
• Przedpłata na konto – 15,00 zł

Reklamacje

Reklamacje można składać bezpośrednio u Sprzedawcy na adres: NESBRU Spółka z o.o. ul. Wielicka 28 30 – 552 Kraków. lub przesłanie wiadomości email na adres: kontakt@zdroitaonline.pl

Rozpatrzenie reklamacja nastąpi w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta. Sprzedawca informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową lub telefonicznie albo pisemnie na adres wskazany przez Klienta.

Poniżej formularze znajdują się potrzebne formularz.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Nesbru  Sp. z o.o., 30 – 552 Kraków, ul. Wielicka 28.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

 

Adres konsumenta(-ów)

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.